Kulttuuritapahtumat Suomessa

Suomessa järjestetään todella paljon erilaisia kulttuuritapahtumia. Löytyy musiikkia, taidetta, elokuvia, näytelmiä ja tanssia. Parhaiten edustettuna ovat eri musiikkialan kulttuuritapahtumat.

Monet näistä sijoittuvat kesälle, jolloin ne voidaan helpommin järjestää ulkotiloissa. Talvella tapahtumat ovat pienempiä, sillä niiden järjestäminen sisätiloissa vaatii hieman enemmän suunnittelua ja resursseja. Suomen valtio tukee erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämistä.

Suomessa järjestettävistä kulttuuritapahtumista on tehty jonkun verran tutkimuksia viime vuosina. On haluttu nähdä, missä tapahtumia järjestetään ja millaiset ovat niiden kävijämäärät. Suunta on selkeästi hieman muuttunut vuosikymmenien saatossa. Aikaisemmin erilaiset pienet kotiseutujuhlat ja myyntinäyttelyt olivat huomattavasti suositumpia kuin nykyään. Niitä järjestetään enää vain harvoin ja yleensä ne eivät kerää kovinkaan suurta kävijämäärää.

Vaikka tapahtuma olisikin melko suuri, koostuu kävijämäärä yleensä vain lähiseudulla asuvista ihmisistä. Siksi eniten kävijöitä keräävätkin suuremmissa kaupungeissa tapahtuvat tapahtumat. Toisaalta kuitenkin, pääkaupungista voidaan matkustaa pidemmällekin kulttuuritapahtumaan. Suosittuja tapahtumia ovatkin Helsingin juhlaviikot, Turun Musiikkijuhlat ja Tampereen teatterikesä, joihin paikalliset asukkaat mielellään osallistuvat.

On kuitenkin olemassa myös kuuluisia muita tapahtumia, mihin ollaan valmiita matkustamaan pitkänkin matkan päästä. Nämä tapahtumat ovat saavuttaneet tietynlaisen aseman ja niiden tarjonta on niin hyvää, että niihin kannattaa mennä. Tällaisia tapahtumia ovat muun muassa Kuopio tanssii ja soi, Kuhmon Kamarimusiikki juhlat sekä Turussa järjestettävä Ruisrock. Tapahtumien menestys riippuukin paljon niiden tarjonnasta.

Yleisesti ottaen nuoret ovat aktiivisempia kulttuurikävijöitä, mutta se riippuu myös tapahtuman tarjonnasta. Alle 35-vuotiaat osallistuvat useammin erilaisiin musiikki- ja teatteritapahtumiin, kun taas vanhemmat henkilöt nauttivat enemmän klassisen musiikin festivaaleista. Ulkomaisia kävijöitä ei Suomen kulttuuritapahtumissa juurikaan käy. On arvioitu, että koko vuoden kävijöistä noin viisi prosenttia tulisi ulkomailta. Ulkomaisten kävijöiden määrä riippuu kuitenkin myös paljon tapahtumasta ja sen tarjonnasta.

Monipuolista tarjontaa

Suurin osa kulttuuritapahtumista on musiikkia, jonka osuus kaikista vuoden tapahtumista on noin kaksi kolmannesta. Finland Festivals, joka on kaikkien tapahtumien kattojärjestö, arvioi että tapahtumia on vuosittain noin 80. Suurin osa niistä sijoittuu kesään ja eniten tapahtumia on Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Musiikin lisäksi tapahtumien teemoja ovat teatteri, tanssi, kuvataiteet, kirjallisuus ja jonkin verran löytyy myös monitaiteisia kulttuuritapahtumia.

Finland Festivals arvioi koko vuoden kaikkien kulttuuritapahtumien kävijämääräksi yli kaksi miljoonaa vierailijaa. Eniten kävijöitä saapuu Helsingin Juhlaviikoille ja Porissa järjestettävään Pori Jazz festivaaliin. Suuret kävijämäärät johtuvat myös siitä, että molemmat näistä tapahtumista kestävät koko viikon ja niissä on hyvin monipuolista tarjontaa koko perheelle.

On kuitenkin monia suuria tapahtumia, jotka eivät kuulu Finland Festivalsin alaisuuteen, kuten Turun Ruisrock ja Seinäjoen tangomarkkinat. On vaikea arvioida kaikkien tapahtumien kokonaismäärää, sillä pieniä tapahtumia voidaan järjestää hyvinkin syrjäisissä kylissä ilman sen kummempaa kansallista mainontaa.

Mielenkiintoiset tapahtumat

Suurimmat tapahtumat keräävät paljon yleisöä. Vaikka musiikki kiinnostaakin eniten, on nykyään monia festivaaleja, jonka yhteydessä on tarjolla monia muitakin taiteen aloja. Monesti pienet galleriat ja teatteriryhmät voivat myös ottaa hyödyn irti kaupunkiin saapuvasta väkimäärästä ja tarjota omanlaistaan ohjelmaa sitä kaipaaville.

Pohjoisessa tapahtumia järjestetään vähemmän, mutta Sodankylän kansainväliset elokuvajuhlat ovat tapahtuma, joka kerää paljon yleisöä myös ulkomaita myöten. Elokuvat ovat muutenkin hyvin edustettuina muun muassa Rakkautta ja anarkiaa festivaaleilla Helsingissä ja Tampereen kansainvälisillä lyhytelokuvajuhlilla.

Eri kulttuuritapahtumat voivat hakea valtion tukea, jota myönnetään Opetusministeriön kassasta. Tukea on jaossa melko paljon ja sitä annetaan tarkan harkinnan ja valinnan mukaan yleensä noin 150 festivaalille vuodessa. Tukeen ei välttämättä vaikuta tapahtuman suosio, vaan pienetkin tapahtumat voivat saada paljon tukea.